Kundjobb

Vår portfolio och tidigare projekt

Arbetsberedning

För en av vår kunder har vi skapat en Power App så dom kan fylla i information om projekt dom gör åt sina kunder. Den...

RPA robot

Ett företag med utmaningen att manuellt mata in 100-tals rader från Excel i ett äldre databassystem. Det var 2 höga...

SharePoint

Att använda SharePoint till mer än bara dokumentbibliotek är att dra mera nytta av funktionerna i SharePoint. Kunder...