Välkommen till SoftIntegrate

Med automatisering och digitalisering av affärsprocesser frigörs tid för både organisationer och deras anställda!

Frigör tid med oss

Våra projekt

Våra tjänster

Du och dina kollegor kan inte spara tid, ni kan frigöra tid. Med digitalisering och automatisering av affärsprocesser kan ni frigöra tid. Tiden som ni frigär kan användas för kundkontakt och internt arbete som ger er utökad kundnytta. Med att frigöra tid kan ni också lättare hinna med ert arbete utan övertid

Du får erfarenheten av att genom att ta hjälp av oss som coach i digitalisering och automatisering av affärsprocesser kan vi tillsammans uppnå målet att gemensamt frigöra tid.

Tjänster

Varför välja oss?

Våra kunder känner att vi är magiker när det gäller att lösa deras affärsbehov och att vi kan förklara teknologi på ett enkelt sätt. Vår mission är att digitalisera och automatisera affärsprocesser för att frigöra tid för organisationer och deras anställda. Vad gör ni i er organisation är en fråga vi ställer till er, genom att veta vad ni gör kan vi välja det som passar just er. Det finns så mycket att välja bland molntjänster som Microsoft 365.

Kontakta oss